Điều khiển thiết bị điện

Module điều khiển 2 lệnh cho công tắc thường

Mã sản phẩm: WL-ZGCENPW- S082-01
  • Chế độ Giao tiếp: IEEE 802.15.4 (ZigBee / SmartRoom).
  • Thiết kế nhúng, giữ cho sự chuyển đổi đã tồn tại và chuyển đổi các thiết bị chuyển mạch tường truyền thống sang những thiết bị thông minh.
  • Liên kết với cảnh và chuyển đổi liên kết để đạt được chuyển đổi mạch.

Tư vấn miễn phí

ĐT: + 0908 530 530

LIÊN HỆ